Golf Activity Team

Golf Activity Team je nadstavba tréninkového procesu hráče golfu. Našim cílem je na základě vyšetření hráče najít jeho silné a slabé stránky. Ty silné motivovat, slabé eliminovat a tréninkovým procesem odstranit. Součástí přípravy hráčů je sportovní psychologie, kondiční příprava. Amatérským hráčům s ambicí vrcholového sportovce nabízíme týmový tréninkový proces v podobě pravidelných golfových kempů, který hráčům schází při individuální přípravě.

Každý hráč získá podporu z dříve nabytých zkušeností. Cesta do světového golfu vede převážně přes studia na univerzitách v USA. Sportovní ředitel týmu Zdeněk Luňáček a jeho asistent Petr Zach již prošlapali cestu našim dvěma průkopníkům Golf Activity Teamu, Šimonvi Zachovi a Marii Luňáčkové, jak do vyšších pater mezinárodního žebříčku WAGR, tak do soutěží za oceánem.

Součástí Golf Activity Teamu jsou další hráči, kteří reprezentují Českou republiku a kteří mají vyšší sportovní ambice. Máš-li sportovní ambice stejně jako oni, nabízíme ti zapojit se do našich pravidelných tréninkových kempů s těmi nejlepšími.

V sezóně 2017 připravuje celkem 8 golfových kempů za účasti kapacit ve svém oboru: sportovního psychologa PhDr. Jiřího Šlédra, kondičního trenéra a odborného asistenta na ÚTV 2. a 3. LF UK Mgr. Petra Horna. Důležitou součástí týmu je možnost testování hráče, které v Laboratoři sportovní motoriky FTVS zabezpečuje Mgr. Tomáš Gryc, Ph.D.

Více informací o aktuálním kempu zde.

Vizionářským cílem Golf Activity Teamu je účast českého hráče na LOH 2020. Můžeš to být právě ty!

Golf Activity JuniorDriving Range

Kroky začínajících hráčů směřují nejčastěji na driving range. Jedná se o cvičnou louku s řadou odpališť, kde...

číst více

Navštivte jedno z 78 hřišť

78 Golfových hřišť